Αρχική » Νέα φοροκίνητρα για εξαγορές – συγχωνεύσεις

Νέα φοροκίνητρα για εξαγορές – συγχωνεύσεις

by billakos

Ισχυρότερα φορολογικά κίνητρα για συγχωνεύσεις επιχειρήσεων με σκοπό την αύξηση του μεγέθους τους εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Οι νέες παρεμβάσεις θα έρθουν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά στον νόμο 4935/2022 ο οποίος προβλέπει φορολογικά κίνητρα για μετασχηματισμούς επιχειρήσεων και συνεργασίες προσώπων, όπως η απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος κατά 30%-50% στη νέα εταιρεία που θα δημιουργηθεί από τη συγχώνευση για 9 έτη.

Η πρώτη αλλαγή στην οποία θα προχωρήσει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας θα είναι η επέκταση του ισχύοντος πλαισίου στην απορρόφηση μικρών από μεγαλύτερες επιχειρήσεις, καθώς το υφιστάμενο καθεστώς επικεντρώνεται μόνο στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

H δεύτερη παρέμβαση αφορά την πλήρη ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της κοινοτικής οδηγίας 2009/133 που αφορά το κοινό φορολογικό καθεστώς που εφαρμόζεται στις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μερικές διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών που αφορούν εταιρείες διαφορετικών κρατών-μελών. Μεταξύ άλλων θα ρυθμίζονται οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις εταιρειών.

Οι κανόνες για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις αποτελούν σημαντικό ορόσημο στη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς για τις εταιρείες και για την άσκηση της ελευθερίας εγκατάστασής τους.   Επίσης εξετάζεται η παροχή κινήτρων για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων που βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης, έχοντας ξεπεράσει το πρώτο στάδιο της δημιουργίας τους.

Ανταγωνιστικότητα

Σήμερα δραστηριοποιούνται στη χώρα περίπου 800.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εκ των οποίων το 95% έχει έως 10 εργαζομένους, ενώ μόλις 672 μεγάλες επιχειρήσεις έχουν περισσότερους από 250 εργαζομένους. Ουσιαστικά, στόχος της κυβέρνησης μέσω των κινήτρων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και σε ελεύθερους επαγγελματίες, όπως δικηγόρους, λογιστές, αρχιτέκτονες, μηχανικούς, είναι οι επιχειρήσεις αυτές να μεγαλώσουν μέσω συγχωνεύσεων προκειμένου να αναπτυχθούν και να γίνουν ανταγωνιστικές.

Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές ανοίγουν πιο εύκολα τον δρόμο για την ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ έδειξε ότι οι μικρές επιχειρήσεις είναι αποκομμένες από τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τα προγράμματα επιχορήγησης του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης.

Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο στις κατηγορίες των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, στις οποίες ποσοστό 84% δεν έχει καθόλου πρόσβαση σε χρηματοδότηση και παρουσιάζουν υψηλό φόβο απόρριψης της αίτησής τους για χορήγηση τραπεζικού δανείου.

Τι προβλέπεται

Σήμερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που συγχωνεύονται και οι επαγγελματίες και οι αγρότες που συνενώνονται:

  • Απαλλάσσονται για 9 έτη κατά 30% από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των κερδών, υπό την προϋπόθεση ενός ελάχιστου αθροιστικά κύκλου εργασιών, στις περιπτώσεις μετασχηματισμού επιχειρήσεων, συνεργασίας προσώπων, μετατροπής ή συνένωσης ατομικών επιχειρήσεων.
  • Στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων ή εισφοράς ατομικής επιχείρησης, το φορολογικό όφελος από την απαλλαγή μπορεί να ανέλθει συνολικά έως το ποσό των 500.000 ευρώ.
  • Στην περίπτωση της συνεργασίας προσώπων, το φορολογικό όφελος από την απαλλαγή μπορεί να ανέλθει συνολικά έως το ποσό των 125.000 ευρώ για καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα.
  • Δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς των ζημιών των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων στον ισολογισμό της νέας επιχείρησης και η δυνατότητα φορολογικού συμψηφισμού αυτών με τα κέρδη της νέας επιχείρησης, είτε της τρέχουσας είτε επόμενων χρήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της νέας επιχείρησης είναι ίσος ή μεγαλύτερος του ποσού των 450.000 ευρώ.
  • Αναγνωρίζεται έκπτωση των δαπανών που πραγματοποιούνται για την απόκτηση τίτλων στην περίπτωση εξαγοράς επιχείρησης.
  • Απαλλάσσονται κατά 50% από τον φόρο εισοδήματος οι συνεργασίες φυσικών προσώπων κατά κύριο επάγγελμα αγροτών.

Premium έκδοση «ΤΑ ΝΕΑ»

Περισσότερα Εδω

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ