Αρχική » Σχέδια βελτίωσης: Οι δικαιούχοι των Ιονίων Νήσων – Τα  αποτελέσματα

Σχέδια βελτίωσης: Οι δικαιούχοι των Ιονίων Νήσων – Τα  αποτελέσματα

by billakos

Σε 54 ανέρχονται οι δικαιούχοι που επιλέχτηκαν να ενταχθούν στα σχέδια βελτίωσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ύψους 2.137.198,13 ευρώ.

Ειδικότερα, στους πίνακες για ένταξη στη δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», του ΠΑΑ κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022, αναρτήθηκαν και τα αποτελέσματα με τους τις αιτήσεις, που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας αλλά δεν καλύπτονται από το όριο πίστωσης.

Να σημειωθεί ότι ήδη έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία, την Αττική και την Κρήτη, ενώ μέχρι τα τέλη του μήνα αναμένονται οι αποφάσεις και για τις υπόλοιπες περιφέρειες.

Σε 2.137.198,13 ευρώ ανέρχεται η δημόσια δαπάνη

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα ΕΔΩ

Οι ενστάσεις

Οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις έχουν συμπεριληφθεί στους παραπάνω πίνακες, έχουν το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής επί των αποτελεσμάτων.

Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται άπαξ, ηλεκτρονικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από την επομένη της έκδοσης της παρούσας, ήτοι μέχρι και 15 Φεβρουαρίου 2024.

Κατά την ενδικοφανή προσφυγή ο υποψήφιος πρέπει να προσβάλει το σύνολο των στοιχείων της αξιολόγησης με τα οποία διαφωνεί (επιλεξιμότητα, βαθμολογία, άλλο), όπως αυτά εμφανίζονται στο «Έντυπο Γνωμοδότησης Αίτησης Στήριξης». Η εμφάνιση της βαθμολογίας στον πίνακα αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη δεν δημιουργεί υποχρέωση καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης και εμφανίζεται μόνο για το ενδεχόμενο υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής κατά του υπολογισμού της.

Ενδικοφανείς προσφυγές που υποβάλλονται εκτός της προβλεπόμενης προθεσμίας δεν γίνονται παραδεκτές και αρχειοθετούνται χωρίς περαιτέρω εξέταση.

Να σημειωθεί ότι ο υποψήφιος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, οφείλει να εισέρθει στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr , χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και να ανατρέξει στο «Έντυπο Γνωμοδότησης Αίτησης Στήριξης» στα οποία περιέχονται τα αναλυτικά αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου και τυχόν ειδικοί όροι.

Περισσότερα Εδω

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ