Αρχική » Σάκης Τζήμας: Τα funds και οι servicers με την προσκόμιση μηδενικών από τράπεζες αποσπασμάτων και μη νόμιμες υπογραφές κλπ, διαπράττουν ποινικά κολάσιμες πράξεις των άρθρων 385 και 386 ΠΚ.

Σάκης Τζήμας: Τα funds και οι servicers με την προσκόμιση μηδενικών από τράπεζες αποσπασμάτων και μη νόμιμες υπογραφές κλπ, διαπράττουν ποινικά κολάσιμες πράξεις των άρθρων 385 και 386 ΠΚ.

by billakos

Τα funds και οι servicers διαπράττουν ποινικά κολάσιμες πράξεις με την προσκόμιση αποσπασμάτων μηδενικών σε Excel και χωρίς ορθές νόμιμες επικυρώσεις – υπογραφές, κατ’ άρθρο 386 – Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) – Απάτη και κατ’ άρθρο 385 – Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) – Εκβίαση. Στην αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής πρέπει να επισυνάπτονται τα έγγραφα που αποδεικνύουν την απαίτηση και το ύψος αυτής καθώς και τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

 

Αποσπάσματα εμπορικών βιβλίων τράπεζας παράγουν πλήρη απόδειξη για τα κονδύλια εκατέρωθεν χρεοπιστώσεων και για το ύψος της οφειλής της τράπεζας έναντι του δανειολήπτη μόνο επί ύπαρξης σχετικής συμφωνίας μεταξύ των μερών που αποτέλεσε ρήτρα ή γενικό όρο συναλλαγών της δανειακής σύμβασης άλλως στερούνται αποδεικτικής ισχύος. Τα εμπορικά βιβλία, για να έχουν αποδεικτική δύναμη κατά τα άρθρα 444 παρ. 1 και 448 παρ. 1 ΚΠολΔ, πρέπει να προσάγονται ολόκληρα και όχι αποσπάσματα αυτών.

 

Το απόσπασμα των τηρούμενων από την τράπεζα βιβλίων δεν συνιστά έγγραφο κατά την έννοια των προαναφερόμενων διατάξεων, διότι δεν προβλέπεται ως αποδεικτικό μέσο από τις εν λόγω διατάξεις ούτε από κάποια άλλη. Παρόλα αυτά, είναι όμως έγκυρη σχετική δικονομικού χαρακτήρα συμφωνία ότι η απαίτηση της τράπεζας θα αποδεικνύεται πλήρως με τέτοιο απόσπασμα.

 

Εφόσον υφίσταται τέτοια συμφωνία, το απόσπασμα αυτό, στο οποίο αποτυπώνεται η κίνηση, το κλείσιμο του λογαριασμού και το κατάλοιπο, επέχει θέση αποδεικτικού μέσου με ισχύ ιδιωτικού εγγράφου. Το αντίγραφο δε αυτού έχει αποδεικτική δύναμη ίση με το πρωτότυπο, εφόσον η ακρίβειά του βεβαιώνεται από αρμόδια αρχή ή δικηγόρο και δεν μπορεί να προσδώσει την αποδεικτική αυτή δύναμη μόνη η βεβαίωση της ακρίβειας του αντιγράφου από τον αρμόδιο υπάλληλο της πιστώτριας τράπεζας. Στην περίπτωση όμως των μηχανογραφικός τηρουμένων εμπορικών βιβλίων η εκτύπωση του αποσπάσματος των βιβλίων αυτών που περιέχονται σε ηλεκτρονική μορφή εντός του υπολογιστή με τη σχετική βεβαίωση της γνησιότητας της εκτύπωσης από τον υπάλληλο της τράπεζας που ενήργησε την εκτύπωση, αποτελεί το πρωτότυπο έγγραφο που έχει στα χέρια της η τράπεζα προς απόδειξη του περιεχομένου του εξαχθέντος από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή αποσπάσματος των βιβλίων της. Αντιθέτως, αν δεν υφίσταται τέτοια δικονομική σύμβαση, τα αποσπάσματα αυτά στερούνται αποδεικτικής δύναμης.

Πόσο δε μάλλον όταν αναφέρεται επ’ αυτών ως ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 0,00 ευρώ.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ