Αρχική » ΕΕ: Προσωρινή συμφωνία για την προστασία των φυτών από τα παράσιτα

ΕΕ: Προσωρινή συμφωνία για την προστασία των φυτών από τα παράσιτα

by billakos

Σε προσωρινή συμφωνία για την απλοποίηση και την ενίσχυση του ισχύοντος κανονισμού για τα προστατευτικά μέτρα κατά των παρασίτων των φυτών κατέληξαν οι διαπραγματευτές από το Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Ειδικότερα, οι συννομοθέτες συμφώνησαν ότι μια ομάδα έκτακτης ανάγκης φυτοϋγειονομικής περίθαλψης της Ένωσης θα συνδράμει τα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες που συνορεύουν με την ΕΕ, κατόπιν αιτήματός τους, με μέτρα που αποτρέπουν την εκδήλωση επιδημιών καραντίνας και επιβλαβών οργανισμών. Η ομάδα θα αποτελείται από εμπειρογνώμονες που θα διορίζονται από την Επιτροπή και θα διορίζονται από τα κράτη μέλη.

Μια άλλη αλλαγή του νόμου, που συμφωνήθηκε από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, είναι η υποχρέωση των χωρών της ΕΕ να θεσπίσουν νέα πολυετή προγράμματα για έρευνες με βάση τον κίνδυνο, τα οποία θα διασφαλίζουν την έγκαιρη ανίχνευση επικίνδυνων επιβλαβών οργανισμών κάθε πέντε έως δέκα χρόνια αλλά και θα επανεξετάζουν και θα ενημερώνουν τα προγράμματα με βάση τη φυτοϋγειονομική κατάσταση της οικείας επικράτειας.

Δημιουργείται ομάδα έκτακτης ανάγκης φυτοϋγειονομικής περίθαλψης της ΕΕ για να βοηθήσει στην πρόληψη των εστιών

Οι υποχρεώσεις

Οι εισαγωγείς στην ΕΕ θα υποχρεούνται να δηλώνουν σε φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό ποια μέτρα έχουν λάβει για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τους κανόνες για την καραντίνα των επιβλαβών οργανισμών όχι μόνο για τα παράσιτα καραντίνας της Ένωσης αλλά και για τα ρυθμιζόμενα παράσιτα που δεν είναι καραντίνα, σύμφωνα με τη συμφωνηθείσα μεταρρύθμιση.

Για την απλούστευση των διαδικασιών, οι ευρωβουλευτές, με επικεφαλής την εισηγήτρια Clara Aguilera (S&D, ES), επέμειναν στην καλύτερη χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος για την υποβολή κοινοποιήσεων και εκθέσεων από τα κράτη μέλη και συμφώνησαν ότι πριν από την έκδοση φυτικού διαβατηρίου, η μετακίνηση ενός σχετικού φυτού, φυτικού προϊόντος ή άλλου αντικειμένου μπορεί να συνοδεύεται από ηλεκτρονικό φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό που περιέχεται στο σύστημα ή από επικυρωμένο αντίγραφο του αρχικού φυτοϋγειονομικού πιστοποιητικού.

Κύρια στοιχεία της προσωρινής συμφωνίας

Το προσωρινά συμφωνηθέν κείμενο αντικατοπτρίζει τους γενικούς στόχους της πρότασης της Επιτροπής. Πιο συγκεκριμένα, ο αναθεωρημένος κανονισμός στοχεύει:

  • βελτίωση των διαδικασιών για τον εντοπισμό και την καταχώριση φυτών υψηλού κινδύνου, καθώς και για την υποβολή και εξέταση αιτημάτων για προσωρινές παρεκκλίσεις από τις υποχρεώσεις εισαγωγής που προέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ
  • αποσαφήνιση μέτρων για παράσιτα που χαρακτηρίζονται ως παράσιτα καραντίνας, αλλά δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί πλήρως
  • εξορθολογισμός και απλούστευση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων , χάρη στην αυξημένη ψηφιοποίηση . Αυτό θα βοηθήσει στη μείωση της γραφειοκρατίας για τις αρμόδιες αρχές, καθώς και για τους φορείς εκμετάλλευσης

Φυτουγειονομικά διαβατήρια

Σύμφωνα με το προσωρινά συμφωνηθέν κείμενο, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει μέσω εκτελεστικών πράξεων ποια φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα μπορούν να ταξιδεύουν χωρίς φυτοϋγειονομικό διαβατήριο. Αυτά τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα θα έχουν αντί αυτού το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο συσχετισμένο μαζί τους με τρόπο διαφορετικό από αυτόν της φυσικής προσκόλλησης.

Το συμφωνηθέν κείμενο θα πρέπει τώρα να εγκριθεί επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προτού δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα για να καταστεί δεσμευτικός νόμος.

Περισσότερα Εδω

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ