Αρχική » Eurogroup: Ελαφρώς περιοριστική η δημοσιονομική στάση το 2025

Eurogroup: Ελαφρώς περιοριστική η δημοσιονομική στάση το 2025

by billakos

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης κατέληξαν σήμερα σε συμφωνία για τον προσανατολισμό της δημοσιονομικής πολιτικής για το 2025.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Eurogroup, η δημοσιονομική στάση στη ζώνη του ευρώ το 2025 θα είναι «ελαφρώς περιοριστική», αλλά οι πολιτικές θα πρέπει να παραμείνουν ευέλικτες, ενόψει της επικρατούσας αβεβαιότητας.

Πολιτική συμφωνία

Το Eurogroup χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία, η οποία επιτεύχθηκε τον Φεβρουάριο του 2024 για μια συνολική μεταρρύθμιση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ και προσβλέπει στην έγκαιρη έγκρισή του από τους συννομοθέτες. Οι εργασίες συνεχίζονται για την προετοιμασία για την εφαρμογή του αναθεωρημένου πλαισίου, μόλις τεθεί σε ισχύ.

Ενώ η οικονομία εισήλθε στο 2024 με αδύναμη βάση, τονίζει το Eurogroup, φαίνεται να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριότητας στη ζώνη του ευρώ το 2025. Η αγορά εργασίας παραμένει ισχυρή. Ο πληθωρισμός βρίσκεται σε πτωτική πορεία και αναμένεται να είναι κοντά στον στόχο της ΕΚΤ το 2025, ενώ τα αποτελέσματα της αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής λειτουργούν στην οικονομία. Ωστόσο, οι κίνδυνοι για τις οικονομικές προοπτικές παραμένουν, καθώς η παγκόσμια αβεβαιότητα επιβαρύνει τις οικονομικές προσδοκίες.

Το Eurogroup τονίζει ότι η ευρωζώνη αντιμετωπίζει πολλαπλές δημοσιονομικές απαιτήσεις παράλληλα με την ανάγκη να συνεχίσει να ανοικοδομεί δημοσιονομικά αποθέματα ασφαλείας. «Το μεταρρυθμισμένο πλαίσιο έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει τη βιωσιμότητα του χρέους και να προωθήσει τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει την εθνική ιδιοκτησία και ενισχύει την επιβολή της νομοθεσίας. Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε τη συνεπή και ταχεία εφαρμογή του κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους», επισημαίνουν οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης.

«Με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, οι απαιτήσεις του αναθεωρημένου πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης θα μεταφραστούν σε μια συνολική ελαφρώς περιοριστική δημοσιονομική στάση στη ζώνη του ευρώ το 2025», τονίζει το Eurogroup και προσθέτει: «Αυτό θα ήταν σκόπιμο, υπό το φως των τρεχουσών μακροοικονομικών προοπτικών, της ανάγκης να συνεχιστεί η ενίσχυση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας και για την υποστήριξη της συνεχιζόμενης αποπληθωριστικής διαδικασίας, ενώ οι πολιτικές πρέπει να παραμείνουν ευέλικτες ενόψει της επικρατούσας αβεβαιότητας».

Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

Στη συνέχεια, οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης τονίζουν τα εξής:

«Θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε φιλόδοξες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να διατηρήσουμε και, όπου χρειάζεται, να αυξήσουμε το επίπεδο των επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των τομέων κοινής προτεραιότητας, όπως η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση, καθώς και οι αμυντικές δυνατότητες, που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένου του Μέσου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF). Δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της ποιότητας και της σύνθεσης των δημόσιων δαπανών. Σύμφωνα με τη δήλωσή μας τον Δεκέμβριο, θα συνεχίσουμε να καταργούμε σταδιακά τα υπόλοιπα μέτρα ενεργειακής στήριξης το συντομότερο δυνατό το 2024 και να χρησιμοποιήσουμε τις σχετικές εξοικονομήσεις για τη μείωση των κρατικών ελλειμμάτων.

Θα λάβουμε υπόψη αυτές τις σκέψεις κατά την προετοιμασία των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών-διαρθρωτικών σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων μεταρρύθμισης και επενδύσεων των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, και των προϋπολογισμών για το επόμενο έτος, σύμφωνα με το αναθεωρημένο πλαίσιο διακυβέρνησης. Σε αυτό το πλαίσιο, προσβλέπουμε σε περαιτέρω καθοδήγηση και συζήτηση της Επιτροπής με τα κράτη μέλη, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική προετοιμασία και η προβλέψιμη και διαφανής αξιολόγηση των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών-διαρθρωτικών σχεδίων».

Πηγή: ΟΤ

Περισσότερα Εδω

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ