Αρχική » ΤΑΙΠΕΔ: Παράταση στον διαγωνισμό για τον Λιμένα Λαυρίου – Η νέα καταληκτική ημερομηνία

ΤΑΙΠΕΔ: Παράταση στον διαγωνισμό για τον Λιμένα Λαυρίου – Η νέα καταληκτική ημερομηνία

by billakos

Παρατείνεται ο διαγωνισμός για την παραχώρηση του λιμένα Λαυρίου, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ η Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόκτηση πλειοψηφικού μεριδίου συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε.» έχει νέα καταληκτική ημερομηνία την 30ή Μαΐου 2024.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο λιμένας του Λαυρίου, λόγω της εγγύτητάς του με δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς όπως τις Κυκλάδες αλλά και το Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, προσφέρεται ιδιαίτερα για τουριστική ανάπτυξη, με δραστηριότητες όπως η κρουαζιέρα και ο ελλιμενισμός σκαφών αναψυχής.

Υπενθυμίζεται πως το λιμάνι του Λαυρίου βρέθηκε πρόσφατα και στις «βαλίτσες» της ελληνικής αποστολής στην Ινδία, με τον CEO του ΤΑΙΠΕΔ κ. Δημήτρη Πολίτη να κουβαλά… στις αποσκευές του 12 assets του ελληνικού δημοσίου έτοιμα και ώριμα προς επενδύσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ, ο επικεφαλής του Ταμείου παρουσίασε στους εκπροσώπους της αγοράς της Ινδίας τις επενδυτικές ευκαιρίες σε λιμάνια, επιχειρηματικά και τουριστικά ακίνητα.

Ειδικότερα για το λιμάνι του Λαυρίου, σκοπός του Ταμείου είναι η τουριστική κυρίως αξιοποίηση του εξυπηρετώντας κρουαζιερόπλοια αλλά και για τη μεταφορά φορτίων εμπορευμάτων. Διαθέτει μαρίνα 180 θέσεων για σκάφη αναψυχής με δυνατότητα αύξησης τους κατά 20%. Οι επενδύσεις στη συγκεκριμένη υποδομή αναμένεται να αναβαθμίσουν τις δυνατότητες του αλλά και να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Η ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ

Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόκτηση πλειοψηφικού μεριδίου συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε.», που εκδόθηκε από την εταιρεία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» («ΤΑΙΠΕΔ») στις 29.02.2024 (η «Πρόσκληση»), το ΤΑΙΠΕΔ ανακοινώνει την απόφασή του να παρατείνει την Ημερομηνία Υποβολής που ορίζεται στην Παράγραφο 5.2 της Πρόσκλησης σχετικά με την υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έως τις 30 Μαΐου 2024 και έως τις 15:00 (Ελληνική ώρα, GMT +3).

Διευκρινίζεται ότι όσα Δικαιολογητικά Έγγραφα φέρουν ημερομηνίες έκδοσης εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών πριν από την αρχική Ημερομηνία Υποβολής, ήτοι από την 14η Απριλίου 2024 και μετά, θα γίνουν αποδεκτά από το Ταμείο. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συμπληρωθεί στην ένορκη βεβαίωση / υπεύθυνη δήλωση του Υποδείγματος 2 του Παραρτήματος Β η ακόλουθη φράση: «Όλες οι πληροφορίες, καταστάσεις, δηλώσεις, Δικαιολογητικά Έγγραφα και λοιπά συνοδευτικά έγγραφα, που έχουμε υποβάλει μαζί με την Εκδήλωση Ενδιαφέροντός μας, είναι αληθή, σε ισχύ, έγκυρα και ακριβή και δεν έχει επέλθει οποιαδήποτε αλλαγή από την ημερομηνία έκδοσής τους και δεν έχουμε αποκρύψει οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τις ως άνω πληροφορίες, καταστάσεις, δηλώσεις, Δικαιολογητικά Έγγραφα και λοιπά συνοδευτικά έγγραφα, τη Διαγωνιστική Διαδικασία και τη Συναλλαγή».

Περαιτέρω σημειώνεται ότι παρατείνεται αντίστοιχα η προθεσμία υποβολής διευκρινιστικών ερωτήσεων από πλευράς Ενδιαφερομένων, σύμφωνα με την παράγραφο 5.4 της Πρόσκλησης, ήτοι έως την 15η Μαΐου 2024 και έως τις 17:00.

Πηγή: ΟΤ

Περισσότερα Εδω

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ