Αρχική » Άλλη μια δικαίωση για τον Σάκη Τζήμα και την εκπομπή του. Δεκτή και από Εφετείο η νομολογία που δημιουργήθηκε απο την ομάδα του Σάκη Τζήμα και το Πολυμελές Πρωτοδικείο Βόλου.

Άλλη μια δικαίωση για τον Σάκη Τζήμα και την εκπομπή του. Δεκτή και από Εφετείο η νομολογία που δημιουργήθηκε απο την ομάδα του Σάκη Τζήμα και το Πολυμελές Πρωτοδικείο Βόλου.

by billakos

Το σκεπτικό της με αριθμό 21/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου που χειρίστηκε η ομάδα του έμπειρου Σάκη Τζήμα, δέχθηκε εφετείο. Έτσι το ζήτημα κρίθηκε και σε δεύτερο βαθμό και τα funds έχασαν. Διότι το Δικαστήριο πριν εξετάσει την ουσία και το περιεχόμενο της αγωγής ή έφεσης, οφείλει να διαπιστώσει, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις άσκησής του. Ελέγχεται πρωτίστως εάν έχει κατατεθεί το δικόγραφο στο καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο, ως και εάν το πρόσωπο που ασκεί το ένδικο βοήθημα ή μέσο αποδεικνύεται, ότι είναι φορέας του δικαιώματος δικαστικής προστασίας που επικαλείται και εάν φέρει έννομο συμφέρον.
Στην περίπτωση δε των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, οι οποίες ποτέ δεν συμβλήθηκαν με τον δανειολήπτη, για το παραδεκτό των πράξεων τους, αυτές υποχρεούνται αρχικά να θεμελιώσουν την σχέση, η οποία τις συνδέει με την απαίτηση που αξιώνεται ή κρίνεται, ώστε στη συνέχεια να ληφθούν υπόψη και να κριθούν τα όσα ισχυρίζονται.
Το πρωτοβάθμιο Πολυμελές δικαστήριο του Βλολου είχε κρίνει οριστικά, ότι η διαταγή πληρωμής που εκδόθηκε από την διαχειρίστρια για λογαριασμό της νέας κατόχου, λόγω τιτλοποίησης αλλοδαπής εταιρείας, ήταν καθ’ όλα άκυρη, καθώς δεν αποδεικνυόταν η πώληση και μεταβίβαση της απαίτησης, από την ΤΡΑΠΕΖΑ στην εταιρεία αυτή.
Έτσι σε άλλο της χώρας Εφετείο για ίδια περίπτωση όχι μόνο δεν ανακάλεσε τη δικαστική κρίση του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, αλλά απέρριψε την έφεση που άσκησε η διαχειρίστρια εταιρεία, καθότι έκρινε, ότι αυτή δεν φέρει οποιαδήποτε σχέση με τη δανειακή σύμβαση και απαίτηση που είναι αντικείμενο της δίκης. Χωρίς να εξετάσει καν το ορισμένο και βάσιμο των όσων ισχυρίσθηκε η εταιρεία διαχείρισης με την έφεσή της, έκρινε τελεσίδικα, ότι η τελευταία είναι απαράδεκτη και δεν επιδέχεται δικαστικής κρίσης.
Δείτε την ΑΠΟΦΑΣΗ που αποτέλεσε σταθμό την 21/ 2023 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ