Αρχική » Αυξάνονται οι προσφυγές των φορολογούμενων στην ΑΑΔΕ – Πόσοι γλίτωσαν πρόστιμα χιλιάδων ευρώ

Αυξάνονται οι προσφυγές των φορολογούμενων στην ΑΑΔΕ – Πόσοι γλίτωσαν πρόστιμα χιλιάδων ευρώ

by billakos

Έξτρα φόρους και πρόστιμα χιλιάδων ευρώ γλιτώνουν σχεδόν 3 στους 10 φορολογούμενους οι οποίοι αναζητώντας το δίκιο τους προσφεύγουν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ. Οι φορολογούμενοι, δικαιώθηκαν καθώς η ΔΕΔ αφού εξέτασε τις υποθέσεις ακύρωσε πρόστιμα, προσαυξήσεις και έξτρα φόρους που είχε επιβάλλει ο φοροελεγκτικός μηχανισμός για φορολογικές παραβάσεις.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι το πρώτο τετράμηνο του έτους υποβλήθηκαν 2.501 προσφυγές από φορολογούμενους και επιχειρήσεις. Από τις υποθέσεις που παραπέμφθηκαν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) εξετάστηκαν οι 2.320 από τις οποίες οι 1.654 απορρίφθηκαν, 23 υποθέσεις απορρίφθηκαν σιωπηρώς καθώς εξέπνευσε η προθεσμία για να εξεταστούν, 7 φορολογούμενοι παραιτήθηκαν από τη διαδικασία ενώ δεκτές εν όλω ή εν μέρει έγιναν μόνο 636 υποθέσεις.

Στα δικαστήρια 4 στις 10 υποθέσεις που απορρίφθηκαν

Πολλοί από τους φορολογούμενους που είδαν την αίτησή τους να απορρίπτεται από τη ΔΕΔ προσέφυγαν στα διοικητικά δικαστήρια με τα στοιχεία να δείχνουν ότι το 40% των προσφυγών που δεν γίνονται δεκτές από τη ΔΕΔ καταλήγουν στις δικαστικές αίθουσες.

Από την στατιστική επεξεργασία των στοιχείων της ΑΑΔΕ προκύπτει ότι από το 2013 οπότε ξεκίνησε η δραστηριότητα της ΔΕΔ έχουν υποβληθεί 91.139 ενδικοφανείς προσφυγές. Από το σύνολο των υποθέσεων εξετάστηκαν οι 86.739 από τις οποίες 46.821 απορρίφθηκαν με αποφάσεις της επιτροπής, 14.971 υποθέσεις απορρίφθηκαν σιωπηρώς καθώς εξέπνευσε η προθεσμία για να εξεταστούν ενώ 652 φορολογούμενοι παραιτήθηκαν από τη διαδικασία. Δεκτές έγιναν εν όλω ή εν μέρει 21.189 υποθέσεις, δηλαδή το 24,4% των υποθέσεων. Σημειώνεται από το σύνολο των προσφυγών που απορρίφθηκαν από τη ΔΕΔ οι 34.937 έχουν φτάσει στα δικαστήρια.

Με βάση το ισχύον καθεστώς κάθε φορολογούμενος που αμφισβητεί πράξεις, ρητές ή σιωπηρές, που εκδίδονται ή συντελούνται σε βάρος του από τη φορολογική αρχή, οφείλει πριν από την προσφυγή του στη Διοικητική Δικαιοσύνη, να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ με αίτημα επανεξέτασης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας. Η προσφυγή κατατίθεται στην αρμόδια φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη και για την άσκηση της ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών δεν απαιτείται παράβολο.

Από την 1η Φεβρουαρίου 2023 η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά και πρέπει να αναφέρει τα ακριβή στοιχεία του υπόχρεου, την προσβαλλόμενη πράξη, τους λόγους, τους ισχυρισμούς και τα έγγραφα στα οποία ο υπόχρεος βασίζει το αίτημά του, τη διεύθυνση για τις κοινοποιήσεις των αποφάσεων, των πράξεων και των λοιπών εγγράφων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπόχρεου.

Πηγή: ot.gr

Περισσότερα Εδω

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ