Αρχική » Ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων: Στο e-wallet του gov.gr η ασφαλιστική ικανότητα

Ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων: Στο e-wallet του gov.gr η ασφαλιστική ικανότητα

by billakos

Προσβάσιμη και στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι (e-wallet) του gov.gr θα είναι η ασφαλιστική ικανότητα καθώς και τα σχετικά με αυτήν έγγραφα όπως ανακοινώθηκε με νέα απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σκοπός της απόφασης είναι η ανάγκη διευκόλυνση της πρόσβασης σε πληροφορίες που αφορούν στην Ασφαλιστική Ικανότητα η οποία χορηγείται από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και γι’ αυτό προστίθενται στο ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων (e-wallet) του gov.gr, στοιχεία που αφορούν στην Ασφαλιστική Ικανότητα του Ενιαίου Μητρώου Ασφάλισης-Ασφαλιστικής Ικανότητας «ΑΤΛΑΣ».

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης:

«1. Προστίθενται στο ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 στοιχεία ή μέρος των στοιχείων της Ασφαλιστικής Ικανότητας του Ενιαίου Μητρώου Ασφάλισης-Ασφαλιστικής Ικανότητας «ΑΤΛΑΣ» της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4237/2014 (Α’ 36).
2. Τα στοιχεία της παρ. 1 αποτυπώνονται σε ηλεκτρονικό έγγραφο που εκδίδεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr-ΕΨΠ).
3. Το έγγραφο της παρ. 2:
α) Δημιουργείται με άντληση των δεδομένων του μέσω διαλειτουργικότητας με το Ενιαίο Μητρώου Ασφάλισης-Ασφαλιστικής Ικανότητας «ΑΤΛΑΣ»,
β) δεν επέχει θέση βεβαίωσης και δεν υπάρχει υποχρέωση για επίδειξή του σε παρόχους υγειονομικών υπηρεσιών,
γ) συνδέεται μονοσήμαντα με τον ασφαλισμένο, χρήστη του ψηφιακού αποθετηρίου εγγράφων του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 καθώς και τα έμμεσα μέλη του στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ),
δ) δεν ιδρύει, αλλοιώνει, καταργεί ή άλλως επηρεάζει δικαιώματα και υποχρεώσεις που αφορούν τον κάτοχό του.
4. Οι πολίτες που έχουν προχωρήσει στην έκδοση του εγγράφου της παρ. 2, δύναται να λαμβάνουν ενημερωτικές ειδοποιήσεις στο ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων του άρθρου 80 του ν. 4954/2022, σχετικές με την Ασφαλιστική τους Ικανότητα».

Περισσότερα Εδω

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ