Αρχική » Αμυγδαλιά: Πώς θα καταπολεμήσετε εχθρούς και ασθένειες της εποχής

Αμυγδαλιά: Πώς θα καταπολεμήσετε εχθρούς και ασθένειες της εποχής

by billakos

Στο στάδιο της διάπαυσης/διόγκωσης των οφθαλμών βρίσκονται οι πρώιμες ποικιλίες της αμυγδαλιάς στις πρώιμες περιοχές της Κεντρικής Ελλάδας.

Οι παραγωγοί προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προσβολές και τους εντομολογικούς εχθρούς της εποχής, όπως την μονίλια, τη φώμοψης, το κορύνεο, το ευρύτομο κ.ά, πρέπει να λάβουν συγκεκριμένα καλλιεργητικά μέτρα.

Ο μύκητας της μονίλιας διαχειμάζει στα έλκη, στους μουμιοποιημένους καρπούς και στους αποξηραμένους κλάδους. Η είσοδος του παθογόνου στο δένδρο γίνεται από οποιοδήποτε μέρος του άνθους και από τους καρπούς. Οι υψηλές σχετικές υγρασίες σε περιόδους βροχοπτώσεων την άνοιξη αποτελούν τη πρωταρχική αιτία εμφάνισης έντονων συμπτωμάτων της ασθένειας μονίλιας. Oι χαμηλές θερμοκρασίες επιμηκύνουν την διάρκεια της άνθησης και το χρονικό διάστημα που τα δένδρα είναι ευπαθή στις μολύνσεις.

Οι παραγωγοί προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προσβολές και τους εντομολογικούς εχθρούς της εποχής, όπως την μονίλια, τη φώμοψης, το κορύνεο, το ευρύτομο κ.ά, πρέπει να λάβουν συγκεκριμένα καλλιεργητικά μέτρα

Στα συμπτώματα περιλαμβάνονται οι νεκρώσεις και ξηράνεις ανθέων, κλαδίσκων, κλάδων, φύλλων, έλκη κλαδίσκων και κλάδων, καθώς και η έκκριση κόμμεως επί των ελκών και των νεκρών κορυφών κλάδων και κλαδίσκων.

Συμπτώματα μονίλιας σε βλαστούς και καρπό αμυγδαλιάς

Η καταπολέμηση γίνεται με:

1. Κλάδεμα και καταστροφή με φωτιά των προσβεβλημένων κλαδίσκων, κλάδων και μουμιοποιημένων καρπών του δένδρου. Κατάλληλη εποχή είναι πριν από την πτώση των φύλλων γιατί τότε είναι εμφανή τα αποξηραμένα όργανα.

2. Για την προστασία της αμυγδαλιάς από τον μύκητα συνιστώνται ψεκασμοί σε τρία βλαστικά στάδια: με την έκπτυξη των οφθαλμών, στη ρόδινη κορυφή και κατά την πλήρη άνθηση. Επαναλαμβάνονται σε περιόδους χαμηλών θερμοκρασιών με παρατεταμένες βροχοπτώσεις που επιμηκύνουν την περίοδο της άνθησης.

Φώμοψη ή έλκος κλαδίσκων

Ο μύκητας διαχειμάζει υπό μορφή μυκηλίου και πυκνιδίων (μαύρα στίγματα) πάνω στην επιφάνεια των προσβεβλημένων βλαστών και στα έλκη των κλαδίσκων. Η ασθένεια της φώμοψηςα προκαλεί ξήρανση των κλαδίσκων του έτους, νέκρωση των οφθαλμών και καστανές ακανόνιστες έως κυκλικές κηλίδες στα φύλλα. Η ζημιά ξεκινάει με τον σχηματισμό νεκρωτικής κηλίδας στη βάση ή γύρω από ένα οφθαλμό.  Η εγκατάσταση του παθογόνου στους βλαστούς του έτους γίνεται από τις ουλές των φύλλων, των ανθέων και από τα λέπια των οφθαλμών.

Υγρός και βροχερός καιρός είναι απαραίτητος για την απελευθέρωση και διασπορά των μολυσμάτων. Το φθινόπωρο και η άνοιξη είναι οι σημαντικότερες εποχές για την πραγματοποίηση των μολύνσεων.

Στα καλλιεργητικά μέτρα περιλαμβάνεται η αφαίρεση και καταστροφή με φωτιά όλων των προσβεβλημένων βλαστών. Αυτό το μέτρο για να είναι αποτελεσματικό πρέπει να εφαρμόζεται μαζικά από τους καλλιεργητές μιας περιοχής.

Συνιστάται επίσης, ψεκασμός των δένδρων το φθινόπωρο με κατάλληλα και εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα κατά την πτώση των φύλλων οπότε προστατεύονται οι ουλές από τη μόλυνση και κατά την έκπτυξη των οφθαλμών την άνοιξη ανάλογα με τις βροχοπτώσεις.

Κορύνεο – Εξωασκός

Ο εξωασκός και το κορύνεο είναι μυκητολογικές ασθένειες που προσβάλλουν τα φύλλα, τα άνθη και στη συνέχεια και τους καρπούς.

Το κορύνεο προκαλεί νεκρώσεις οφθαλμών, νεκρωτικές κηλίδες με κομμίωση στα φύλλα και στους καρπούς, ακολούθως πτώση των ιστών των κηλίδων και χαρακτηριστικές «τρύπες από σκάγια» και μικρά έλκη στους βλαστούς και κλάδους.

Συμπτώματα κορύνεου σε φύλλα (τρύπες από σκάγια), βλαστό και καρπό

Ο εώασκος προσβάλει τα ακραία τρυφερά φύλλα, βλαστούς και σπανιότερα καρπούς  την άνοιξη, στα οποία προκαλεί υπερπλασίες και κατσαρώματα, με επακόλουθη φυλλόπτωση και εξασθένηση των δένδρων.

Συμπτώματα εξώασκου σε φύλλα και καρπούς αμυγδαλιάς

Για την αντιμετώπιση του εξώασκου και του κορύνεου συνιστώνται ψεκασμός με την πτώση των φύλλων το φθινόπωρο και επανάληψη το χειμώνα ως την περίοδο διόγκωσης των οφθαλμών. Επίσης την άνοιξη με την πτώση των πετάλων και επανάληψη μετά από 3 εβδομάδες, με κατάλληλα και εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Ευρύτομο αμυγδαλιάς

Το ευρύτομο διαχειμάζει στο στάδιο της αναπτυγμένης προνύμφης μέσα στους προσβεβλημένους καρπούς, οι οποίοι παραμένουν μουμιοποιημένοι επάνω στα δένδρα ή βρίσκονται πεσμένοι στο έδαφος.

Ένα αποτελεσματικό μέτρο για την καταπολέμηση του ευρυτόμου είναι η συλλογή και καταστροφή των προσβεβλημένων καρπών το χειμώνα ώστε να θανατωθούν οι προνύμφες που διαχειμάζουν μέσα σε αυτούς. Το μέτρο αυτό είναι αποτελεσματικό όταν εφαρμόζεται σε όλα τα δένδρα μιας ευρείας περιοχής.

Εντομολογικός κλωβός με προσβεβλημένα αμύγδαλα από το ευρύτομο

Η καταπολέμηση του ευρύτομου βασίζεται στην παρακολούθηση της έναρξης της εξόδου των ενηλίκων του ευρύτομου από τους προσβεβλημένους καρπούς και σε δειγματοληψίες για τον έλεγχο της πορείας της προσβολής (ωοτοκίας στους μικρούς καρπούς και της εκκόλαψης των νεαρών προνυμφών).

Για την ορθολογική αντιμετώπιση του εντόμου, συνιστάται στους καλλιεργητές να συλλέγουν προσβεβλημένους καρπούς και να τους τοποθετούν σε μεγάλα διαφανή γυάλινα ή πλαστικά βάζα, το στόμιο των οποίων να καλύπτεται από τουλουπάνι ή από άλλο κατάλληλο λεπτό ύφασμα. Το βάζο πρέπει να τοποθετείται μέσα ή κοντά στην καλλιέργεια και να προστατεύεται από τη βροχή.

Προνύμφη ευρύτομου και τέλειο εξερχόμενο από τον καρπό όπου νυμφώθηκε

Από μέσα Μαρτίου και μέχρι αρχές Μαΐου, τα βάζα θα πρέπει να ελέγχονται ανά δύο ημέρες για τυχόν εμφάνιση ακμαίων του εντόμου.

Κοκκοειδή

Τα κοκκοειδή προσβάλλουν βλαστούς, κλαδίσκους, κλάδους και τον κορμό. Κάτω από το κηρώδες περικάλυμμα τους απομυζούν τους χυμούς της αμυγδαλιάς, αδυνατίζοντας έτσι τα δένδρα. Όταν ο πληθυσμός του εντόμου είναι πυκνός μπορεί να ξεραθούν κλάδοι, κλαδίσκοι, το δένδρο εξασθενίζει και μειώνεται η παραγωγή του.

Σε αμυγδαλεώνες με σημαντική προσβολή από τα κοκκοειδή το προηγούμενο έτος, να γίνει ψεκασμός για την θανάτωση μέρους του πληθυσμού που διαχειμάζει πάνω στα δένδρα με χειμερινά λάδια ή άλλα εγκεκριμένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

Σκολύτες

Πρόκειται για μικρού μεγέθους έντομα, τα οποία δημιουργούν πολλές μικρές τρύπες στον κορμό και τους κλάδους της αμυγδαλιάς, προκαλώντας έτσι καχεξία και ξήρανσή τους. Αυτή την εποχή συνιστώνται αφαίρεση και καύση των προσβεβλημένων κλάδων και δένδρων που έχουν ξεραθεί από σκολύτες και διατήρηση των δένδρων σε καλή κατάσταση υγείας και θρέψης.

Περισσότερα Εδω

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ